I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Business Media Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, e-kresz.hu címen elérhető szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatára a Felhasználóval létrejövő szerződéses jogviszonyt (a továbbiakban: szerződés). 

2. A Szolgáltató adatai Név: Business Media Magyarország Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. 
Telefonszám: 06 23 998 616 
Elektronikus levélcím: mailt@businessmedia.hu 

3. Felhasználó az, aki az erre a célra rendszeresített internetes felületen a szolgáltatás használata érdekében az adatait megadja, ha a szolgáltatás díját megfizették. A felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

4. A Felhasználó legfeljebb 1 eszközön jogosult használni a szolgáltatást. A szolgáltatás használatára harmadik félnek engedélyt nem adhat.

II. A szolgáltatás megjelölése

A szerződés alapján a Szolgáltató engedélyezi a Felhasználónak a Szolgáltatás tartalmainak saját célra történő felhasználását.

A Szolgáltatás kizárólag elektronikus úton, mobil PWA applikáció révén, illetve internetes böngészőprogram használatával, az I. fejezet 1. pontjában megadott címen érhető el. A Felhasználó a szolgáltatást a felhasználóneve és jelszava megadásával érheti el.

III. A szerződés létrejötte

1. A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus úton jön létre.

2. A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető, amelynek során a Felhasználó köteles megadni az azonosításához szükséges adatokat, valamint köteles egy olyan jelszót választani, amely megfelel a Szolgáltató által előírt mindenkori biztonsági feltételeknek. A Felhasználó felel azért, hogy a felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személy birtokába. A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.

3. A szerződés akkor jön létre, amikor az V. fejezet szerinti előfizetési díjat a Felhasználó megfizette. A szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

4. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződés adatai a Felhasználó személyes profiljából elérhetők.

5. A Szolgáltató biztosítja, hogy a regisztráció során a díjfizetést megelőzően a Felhasználó ellenőrizhesse az általa megadott adatokat, illetve az adatbeviteli hibákat korrigálhassa.

6. A szerződés magyar nyelven jön létre.

7. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a szolgáltatás egészét haladéktalanul teljesítse, ezért tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti felmondási jog nem illeti meg.

IV. Előfizetési időszak

1. A szerződés minden alkalommal a választástó függően 5 vagy 7 hétre jön létre.

2. Az előfizetés automatikusan NEM újul meg.

V.Díjfizetés, számlázás

1. A szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet. Az előfizetési díj mindenkori mértéke megtalálható a https://e-kresz.hu címen. A Szolgáltató az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyoldalúan jogosult az előfizetési díjakat módosítani.

2. Az előfizetési díj az előfizetési időszakra előre esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és valamennyi költséget.

3. Az előfizetési díjat a Felhasználó kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, Stripe  fizetési szolgáltatás rendszerén (üzemeltető: Stripe Payments Europe Limited https://stripe.com) keresztül fizetheti meg. A Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe szolgáltatás esetleges hibájából fakadó igényét kizárólag a Stripe rendszer üzemeltetőjével szemben érvényesíti.

4. Az előfizetési díjról a számlát a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton állítja elő, és a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

VI. Szerzői jogok

1. A Szolgáltatás és annak minden része (ideértve az audiovizuális elemeket, továbbá minden oldal forráskódját is) szerzői jogai a Szolgáltatót illetik meg. A Szolgáltató a Felhasználónak kizárólag a Szolgáltatás saját célra történő felhasználását engedélyezi.

2. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás vagy annak bármely része semmilyen egyéb felhasználására, kivéve, amennyiben azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a szabad felhasználás körében lehetővé teszi.

VII. A Szolgáltató felelőssége

1. A Szolgáltatásban megjelenő tartalom sem részben, sem egészben nem minősül tanácsadásnak. A Szolgáltatásban megjelenő valamennyi adat tájékoztató jellegű. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban megjelenő tartalomra alapozott semmilyen magatartás következményeiért.

VIII. Az ÁSZF módosítása

1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

2. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

3. Az ÁSZF módosított feltételei első alkalommal a módosítás dátumát követő 15. napot követően kezdődő előfizetési időszakban alkalmazandók.

IX. Adatvédelem

1. A Szolgáltató a Felhasználónak kizárólag azokat a természetes személyazonosító és egyéb személyes adatait kezeli, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szolgáltató a Felhasználóval szembeni igényét érvényesítse vagy kötelezettségét teljesítse.

2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a személyes adatokat nem adja ki harmadik félnek.

3. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a szerződésből fakadó igények elévülési idejéig kezeli.

4. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://e-kresz.hu/adatvedelem címen elérhető, az a jelen ÁSZF alkalmazásában is irányadó.

5. A Szolgáltató jogosult elektronikus levélben az aktív előfizetéssel rendelkező felhasználóknak a rendszer használatával kapcsolatos információkat küldeni.

X. Panaszkezelés, vitarendezés

1. A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az erre a célra rendszeresített email címen jelentheti be (mail@businessmedia.hu). A Szolgáltató a panaszt köteles 8 napon belül kivizsgálni és a kivizsgálás eredményéről a Felhasználót érdemben tájékoztatni.

2. A szerződésből fakadó jogviták esetére a Felek alávetik magukat a budaörsi Járásbíróság illetékességének.

3. Adatvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat (naih.hu).

4. Fogyasztóvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Budapest Főváros Kormányhivatalához, illetve a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat.

5. A Szolgáltató fogyasztóvédelmi magatartási kódexet nem alkalmaz.