Lakott területen kívül az úttesten vagy a leállósávon álló elromlott gépkocsit elakadásjelző háromszöggel kell megjelölni.

Más helyen álló elromlott gépkocsit nem kötelező, de meg szabad jelölni az elakadásjelző háromszöggel.

Az úttesten álló műszaki hibás gépkocsit az elakadásjelző háromszögön kívül meg szabad jelölni a mindkét oldali irányjelző egyidejű működtetésével (a vészvillogóval) is.

Aki közúti balesetben érintett (tehát részese volt a balesethez vezető körülményeknek), annak azonnal meg kell állnia.

Ha a balesetben személyi sérülés történt, akkor mindenképpen ki kell hívni a rendőrséget, a 112-es segélyhívó számon.

Ha a balesetben csak anyagi kár keletkezett, akkor nem kell rendőrt hívni, de ha valamelyik fél kihívja a rendőrséget, akkor a másiknak is meg kell várnia azt.

Ha a balesetben anyagi kár keletkezett, akkor arról baleseti bejelentő lapot kell kitölteni, és el kell küldeni azt a kárt okozó személy biztosítójának.

Ha a balesetnél csak az egyik járműben volt vezető, akkor a másik járművön biztonságosan rögzítve egy értesítő lapot kell hagynia a személyi adatairól és a járműve biztosításáról. A balesetet be is kell jelentenie a saját biztosítójánál.

Elromlott járművet csak olyan járművel szabad vontatni, amelynek a tényleges össztömege legalább akkora, mint a vontatott jármű tényleges össztömegének a fele.

Ha viszont a vontatott járművön az üzemifék-berendezés romlott el, akkor a vontató jármű tényleges össztömegének el kell érnie a vontatott jármű tényleges össztömegét.

Az elromlott járművet csak kis forgalmú utakon szabad vontatni, maximum 40 km/h sebességgel.

Ha a vontatókötél 3 méternél hosszabb, akkor azt középen feltűnő módon meg kell jelölni.

A vontatáshoz előírt eszköz lehet a vontatószem, amit a vontató jármű hátulján és a vontatott jármű elején kell becsavarni.

Ha a jármű kormányszerkezete romlott el, akkor csak emelve szabad vontatni, speciális vontatóval.

A meghibásodott fékrendszerű gépkocsit csak merev vontatórúddal szabad vontatni!

A meghibásodott jármű vontatására is érvényesek a közlekedési szabályok és a járművek kivilágításának a szabályai!

Az automata váltós gépkocsikat csak a kezelési utasításukban leírtak szerint szabad vontatni! Általában tiltják a vontatásukat, vagy csak kis távolságra, korlátozott sebességgel engedélyezik, mert különben az automata váltó a kenés hiánya miatt tönkremenne.

A rendőrség, a közterület-felügyelet, vagy a közút kezelője a jármű üzemben tartójának értesítésével és annak költségére elszállíttathatja az útról a szabálytalanul várakozó járműveket.

Főútvonalon tilos a rendszám-nélküli gépkocsit tárolni. Az ilyen járművet elszállíthatják.

Mellékútvonalon legfeljebb 10 napig szabad a rendszám-nélküli gépkocsit tárolni. Ha tovább van ott, akkor a hatóság elszállíttathatja.

A kiszerelt akkumulátor töltésekor robbanásveszélyes gázok keletkeznek, ezért eközben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

Az elromlott akkumulátort veszélyeshulladék-gyűjtőbe kell leadni.

A benzinkútnál az üzemanyagok párolgása tűzveszélyes, ezért tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. 

A benzinkútnál megálló jármű motorját le kell állítani.

Zárt helyiségben nem szabad a jármű motorját hosszabb ideig járatni, mert a kipufogógázban lévő mérges gázok veszélyesek és halált is okozhatnak.

Katalizátoros gépkocsival kerülni kell a gyúlékony anyag fölé történő megállást, mert a katalizátornak nagyon magas az üzemi hőmérséklete.

A kerekekre tapadt sárral vagy a lehulló, kifolyó rakománnyal nem szabad az utat beszennyezni. Aki ilyet okozott, köteles az úton a veszély elhárításáról gondoskodni.

A jármű mosását csak olyan helyen szabad elvégezni, ahol a szennyvíz elvezetése és tisztítása megoldott.

Járda: a gyalogosok közlekedésére szolgáló útfelület, ami kiemeléssel vagy más feltűnő módon elkülönül az úttesttől.

Úttest: a járművek közlekedésére szolgáló útfelület.

Útpadka: az úttest melletti, kőzúzalékkal fedett, keskeny sáv. 

Arra a célra szolgál, hogy a forgalomból kiálló jármű minél jobban lehúzódhasson az úttestről.

Leállósáv: az útnak az úttest mellett lévő, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része, ami a járművek biztonságos leállására szolgál.

Menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely az útburkolati jellel jelölt vagy képzeletbeli felezővonaltól jobbra esik.

Forgalmi sáv: az úttestnek a része, amely egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére alkalmas.

Járdasziget: kiemelt szegéllyel elválasztott terület az úttesten, ami a gyalogosok védelmét és a forgalom terelését szolgálja.

Elsőbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevőjével szemben.

Szilárd burkolatú út: aszfaltburkolattal vagy szabályosan lerakott kő-, műkő- vagy betonburkolattal ellátott út.

Földút: eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkővel, kaviccsal, murvával borított) út.

Biztosított vasúti átjáró: az olyan vasúti átjáró, ahol a járművek forgalmát sorompó, hangjelző berendezés, fénysorompó vagy jelzőőr szabályozza.

Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép (motor) hajt. (A Kreszben azonban nem tartozik a gépjárművek közé a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos.)

Gépkocsi: olyan gépjármű, amelynek legalább 4 kereke van. (A Kreszben a négykerekű motorkerékpár nem tartozik a gépkocsik közé.)

Személygépkocsi: olyan gépkocsi, amely személyszállításra készült és a vezetőüléssel együtt legfeljebb 9 ülőhelye van.

error: Kérünk rá, hogy ne másold !!