A megállóhelyeken csak a táblán megjelölt járművel szabad megállni.