A járművezetőnek magánál kell tartania a vezetői engedélyét (a jogosítványát),

Alkoholfogyasztás után vezetni tilos! Másnaposan sem szabad vezetni. (Az alkoholtilalom alól kivétel a kerékpár vezetése.)

Vezetés közben a kézben tartott mobiltelefon bármilyen célú használata tiltott.
(Gépkocsiban a forgalmi okból történő megállás idejére azonban kézbe vehető és használható a mobiltelefon.) 

A járművezetőnek vezetésre képes állapotban kell lennie testileg és lelkileg is.

“B” kategóriás vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetőek:

 • 3500 kg össztömeget alatti járművek (pl. személyautó, kisáruszállító furgon), a vezetőn kívül max. 8 fő utas szállítható,
 • segédmotoros kerékpár, mopedautó,
 • lassú jármű és pótkocsija, mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, kerti traktor,
 • állati erővel vont jármű,
 • vontathat könnyű- és nehéz pótkocsit. (a jogosítványszerzést követő első két évben azonban nem szabad pótkocsit vontatni)

A jó vezetéshez gyors reakciókra van szükség. A reakcióidő 0,5-0,7 másodperc.

A reakcióidőt növeli a fáradtság, az ingerültség és a figyelmet elterelő körülmények (pl. zaj). Az alkohol hatására is nő a reakcióidő.

Törekedni kell arra, hogy a jó kilátást lehetőleg semmi se korlátozza (pl. kilátást korlátozó csomag, rakomány, piszkos ablakok, tükrök).

A szem alkalmazkodása a fényviszonyokhoz jó, de tudni kell, hogy a sötéthez lassabban (kb. 30 mp alatt), az erős fényhez gyorsabban (2-3 mp alatt) alkalmazkodik.

A szaglás is szerepet játszhat a járművezetésben, amikor rendellenes műszaki jelenségeket kell felismerni  (pl. fékhibát, elektromos túlmelegedést vagy hibás kipufogót).

A járművön a napi első elindulás előtt ellenőrizni kell
a kormányberendezést,
a fékberendezést,
a gumiabroncsok épségét,
a lámpák működését,
a rendszámtáblák meglétét és olvashatóságát. Ha ezek nem megfelelőek, akkor nem szabad elindulni a gépkocsival!

A járművezetőnek magánál kell tartania a jármű forgalmi engedélyét.

Tilos olyan gépjárművel közlekedni, amelynek nincs érvényes kötelező felelősségbiztosítása.

Tilos olyan járművel közlekedni, amely nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, vagy rongálja az utat és tartozékait.

Az állítható kormánykereket még az álló kocsiban kell méretre állítani.
A méretre beállított kormányt rögzíteni is kell (ne lógjon)!

Menet közben a kormánynak könnyen elfordíthatónak kell lennie és nem szabad akadnia.

Jól működő kormányberendezés esetén a bekanyarodáskor elfordított kerekek a kanyar után visszatérnek az egyenes állásba.

Álló kocsin a kormány holtjátéka a kormánykerék kerületén mérve maximum 2-4 cm lehet.

Hibás fékkel közlekedni tilos! 

Ha a fékpedál a benyomást követően a pedálút 2/3-ánál felkeményedik (nem nyomható tovább), akkor a fék hibamentesen működik.

A főbb fékhibák:

 • A fékpedál lassan teljesen benyomható: valahol szivárog a fékfolyadék!
 • A fékpedál útja túl hosszú és ellenállása rugalmas: levegő került a fékrendszerbe!
 • Fémes hang hallható a fékezéskor: a fékbetét elkopott!

A motorháztető kettős retesszel van lezárva, az egyiket általában a vezetőtérből kell kinyitni, a másik a kocsi orránál középen nyitható.

A kocsi hűtőfolyadékának szintjét a hűtőrendszer kiegyenlítőtartályában kell rendszeresen ellenőrizni. A folyadékszintnek a minimum és maximum jelzések között kell lennie.

A fékfolyadék mennyiségét a fékfolyadék-tartályban kell ellenőrizni.

A képen látható motortérben a sárga fogantyús mérőpálcával kell rendszeresen ellenőrizni a motorolaj szintjét. Az olajszintnek a mérőpálca minimum- és maximum-jelzései között kell lennie.

A képen látható motortérben az olajoskannával jelzett betöltőnyíláson át kell pótolni a motorolajat, ha alacsony a szintje.

A motorolaj utántöltésére ugyanolyan olajfajtát kell használni, mint ami a motorban van (amit a gépkocsi gyártója előírt).

Az elhasználódott motorolajat a jármű kezelési útmutatójában leírt időközönként vagy meghatározott futásteljesítmény után cseréltetni kell.

A tompított fényszóró helyes beállítását egy papírlap átvilágításával ellenőrizhetjük.

A műszerfali visszajelző lámpák működését az indítókulcs I-es állásában lehet ellenőrizni.

Az ablaktörlők gumilapátjait ki kell cserélni, ha már nem törölnek egyenletesen.

A gumikon ne legyen kidudorodás, repedés. A sérült gumit nem szabad tovább használni, mert balesetveszélyes!

A minimális profilmélység köröskörül legalább 1,6 mm legyen! A képen a nyilak a kopásjelzőket mutatják, amiknél tovább nem kophat a gumi.

A gumik légnyomását hetente érdemes ellenőrizni. (Az előírt légnyomásokat általában az üzemanyag-tanksapka zárófedelének belsején vagy a vezető oldalán lévő ajtó oszlopán találhatjuk meg.)

Amennyiben szükséges, akkor az előírt légnyomásra kell a gumik légnyomását beállítani.

Gumiabroncs-hibák:

 • Ha a gumiabroncs az egyik szélén jobban kopott, mint a másikon, akkor a kerékhez tartozó futómű-beállítás rossz; javíttatni kell.
 • Ha a gumiabroncson a kopás nem egyenletes, hanem foltokban (kagylósan) kopott, akkor ellenőriztetni kell a lengéscsillapítókat.
 • Ha a gumiabroncs középső részén nagyobb a kopás, akkor túl nagy guminyomásra volt beállítva.
 • Ha nagyobb sebességnél azt tapasztaljuk, hogy a kormánykerék rángat (szitáló mozgást végez), akkor a valamelyik kormányzott kerék kiegyensúlyozatlan.

A kerékcsere menete:
– a jármű rögzítése rögzítőfékkel;
– a cserélendő kerék csavarjainak meglazítása;
– a jármű megemelése;
– a kerék leszerelése, a pótkerék felszerelése;
– a jármű leengedése
– a csavarok meghúzása

A gépkocsi megemelésénél figyelni kell arra, hogy a járművet csak az emelési pontjainál szabad megemelni. A jármű használati útmutatójában ábrák mutatják meg az emelési pontok helyét.

Szükségpótkerék felhelyezése után legfeljebb a keréken jelzett sebességgel szabad közlekedni.

Alacsony a motorolaj nyomása!

A motort le kell állítani, mert különben tönkremegy!

A motor hűtővize túlmelegedett!
Ugyanezt jelenti az is, ha a hűtővíz-hőmérő mutatója a piros tartományba mutat.

Ilyenkor meg kell állni, és alapjáratban hagyva a motort, meg kell várni, amíg lehűl.

A motor működéséhez az ideális hőmérséklet 80 és 95 °C között van.

!: Hiba a fékrendszerben! Az autóval közlekedni tilos!

P: A rögzítőfék (kézifék) behúzva maradt!

Nincs elektromos töltése az akkumulátornak!

Ennek egyik oka az lehet, ha elszakadt az ékszíj, ami az áramfejlesztő berendezést (a generátort) hajtja

A biztonsági öv nincs bekapcsolva!

A légzsák-rendszer meghibásodott!

A motorvezérlés meghibásodott!

Alacsony a motorolajszint!
Pótolni kell a hiányzó motorolajat.

Alacsony az ablakmosó folyadék szintje!

Alacsony az üzemanyag szintje!
Tankolni kell.

A kormányszervo (kormányrásegítő rendszer) meghibásodott!

A dízelmotorban az előizzítás működik. Meg kell várni, míg a lámpa elalszik, utána lehet indítózni.

Elindulás előtt a vezetőülést úgy kell beállítani, hogy kényelmes, hátradőlt testhelyzetből a pedálok és a kormány könnyen elérhetők legyenek.

A legtöbb vezetőülés ülőlapja hosszirányban és felfelé is elmozdítható. A háttámla dönthető, a fejtámasz méretre állítható.

Elindulás előtt a tükröket állítsuk be úgy, hogy jól lássuk bennük az autónk mögötti területet.

A helyes kormányfogás nem fölül és nem alul van, hanem oldalt.

A „belső levegő keringetése” jelzésű kapcsoló a kellemetlen külső szagok kizárására való, de nem célszerű hosszú ideig bekapcsolva hagyni, mert elhasználódik az utastér levegője és bepárásodnak az üvegek.

A tengelykapcsolót a sebességváltáskor használjuk.

A kuplungpedál teljes benyomásakor megszűnik a motor és a meghajtott kerekek kapcsolata. A kuplungpedál lassú felengedésekor a motor és a meghajtott kerekek kapcsolata fokozatosan létrejön.

A sebességváltó különböző fordulatszámokkal továbbítja a motor forgó mozgását a meghajtott kerekek felé. Ezt a különböző fogaskerék-áttételekkel éri el.

 • Az alacsonyabb fokozatokban a kerekekre  átvihető mozgatóerő nagy. 
 • A magasabb sebességfokozatok a folyamatos gyors haladáshoz valók.
 • A magasabb fokozatokban a jármű gyorsítóképessége kisebb.

Az alacsonyabb sebességfokozatok az1-es, 2-es és az R állás (tolatás). Ezeket olyankor használjuk, amikor nagy erőkifejtésre van szükség, pl. elinduláskor, emelkedőre hajtáskor  vagy gyorsításnál.

A sebességváltásnál ki lehet hagyni egy-egy fokozatot, de ügyelni kell arra, hogy az autó az alkalmazni kívánt sebességfokozatnak megfelelő sebességgel haladjon.

Lejtőn haladva olyan fokozatba érdemes kapcsolni, mint amibe ugyanezen az úton felfelé haladva kapcsoltunk. Esetleg eggyel alacsonyabb fokozatba, a megfelelő motorfékhatás eléréséhez.

Az automata sebességváltós gépkocsikon nincs kuplungpedál. Csak gázpedáljuk és fékpedáljuk van.

error: Kérünk rá, hogy ne másold !!