Ha elsőbbségadásra utasító táblához érkezünk, akkor a kereszteződésben elsőbbséget kell adnunk a keresztező úton haladó járművek részére.

A STOP-táblánál is elsőbbséget kell adni, de itt meg is kell állni a kereszteződés előtt. (Ha van megállás helyét jelző útburkolati vonal, akkor az előtt kell megállni, egyéb esetben a kereszteződésbe behajtás előtt ott kell megállni, ahonnan az útkereszteződés belátható.)

Jó tudni, hogy a megállás helyét jelző vonalnál történt megállást követően előrébb lehet gurulni addig, ahonnan az útkereszteződés már belátható.

Kiegészítő tábla felhívhatja a figyelmet arra, hogy utunkat kerékpárút is keresztezi, amelyen balról és jobbról is érkezhetnek kerékpárosok, akiknek szintén elsőbbségük van velünk szemben.

Útszűkületnél piros keretes tábla jelezheti, hogy elsőbbséget kell adnunk a szembejövőknek.

A másik irányból érkezőknek pedig kék téglalap alakú tábla mutatja meg, hogy elsőbbségük van.

Az autópályára és az autóútra (gyorsforgalmú utakra) csak olyan gépjárművek hajthatnak rá, amelyek önerőből sík úton legalább 60 km/h sebességgel képesek haladni.

Az autópályán és az autóúton haladó gépjárműveknek elsőbbségük van a becsatlakozó utak forgalmával szemben.

Az autópályán a legnagyobb megengedett sebesség 130 km/h.

Az autóúton a legnagyobb megengedett sebesség 110 km/h.

Kiegészítő tábla jelzi, ha az úton díjfizetési kötelezettség van.

A kiegészítő táblán az ellenőrzés módját is feltüntethetik.

Ha főútvonalon haladunk, akkor minden kereszteződésnél számíthatunk arra, hogy a keresztező utakról érkező járműveket jelzőtábla utasítja elsőbbségadásra.

A főútvonalon haladva a kereszteződésekben előznünk is szabad.

Főútvonalon állati erővel vont járművel és kézikocsival közlekedni tilos. (Kivéve, ha más útszakasz nem áll rendelkezésre.)

Az egyirányú forgalmú útra csak a jelzőtáblája felől szabad behajtani, és haladni is csak ebben az irányban lehet. (Az úttest szélén lévő parkolóhelyre történő rövid tolatás azonban megengedett.)

A zsákutcának csak az egyik végén végén van behajtási és kihajtási lehetőség, ott, ahol a „Zsákutca” jelzőtábla áll.

A gyalogátkelőhelyre veszélyt jelző tábla előre figyelmeztethet.

A gyalogátkelőhelyet úgy kell megközelíteni, hogy meg tudjunk állni előtte, ha gyalogos akar átkelni rajta.

A lakó-pihenő övezetbe járművel csak célforgalomban (ott van dolgunk vagy ott lakunk) szabad behajtani, de legfeljebb 20 km/h sebességgel.

Az övezet utcáiban, ha van járdájuk, akkor a gépkocsival szabad várakozni az úttest szélén, ha nincs járdájuk, akkor tilos a várakozás rajtuk. (Ilyen esetben csak a kijelölt várakozóhelyen szabad parkolni.)

A ki-beszállás, folyamatos le- felrakodás miatti megállás mindkét esetben megengedett.

A megállóhelyeken csak a táblán megjelölt járművel szabad megállni.

A „Várakozóhely” jelzőtábla alatt kiegészítő tábla jelezheti, hogy hogyan kell elhelyezkedni a járművel. Azt is jelezhetik, hogy mi a feltétele a parkolásnak (a példában: fizetés), vagy azt, hogy milyen járművek használhatják a parkolót.

A várakozási övezet utcáiban nincs olyan megállási vagy várakozási tilalom, amit táblával vagy útburkolati jellel jelöltek ki.

Kiegészítő tábla jelezheti azonban, ha csak valamilyen feltétel megtartásával lehet parkolni az övezetben.

A „Besorolás rendjét jelző tábla” felkészít arra, hogy a következő útkereszteződésnél a bekanyarodáshoz vagy az egyenes továbbhaladáshoz melyik sávba kell majd besorolni.

A „Sávelfogyás” tábla arra figyelmeztet, hogy a forgalmi sáv hamarosan megszűnik, ezért azt el kell hagyni.

A „Kapaszkodósáv” jelzőtáblán jelzett sebességértéknél lassabban haladó járműveknek át kell térniük a kapaszkodósávba.
Ha nincs sebességérték a táblán, akkor lakott területen kívül 70 km/h alatt, lakott területen belül pedig 40 km/h alatt kell áttérni a kapaszkodósávba.

Az autóbusz forgalmi sávban csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszok, trolibusz, villamos és 20 és 6 óra között kommunális szemét szállító jármű közlekedhet.

Az előbb felsoroltak zavarása nélkül a taxik, a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok, megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek (pl. tűzoltó) is haladhatnak a buszsávon.

Kerékpárosok csak abban az esetben haladhatnak a buszsávon, amennyiben azt a táblán jelzik.

A kerékpársávot csak a kerékpárosok használhatják.

A lakott terület kezdetét és végét jelölő táblák között legfeljebb 50 km/h sebességgel szabad közlekedni.

Ha a „Lakott terület kezdete” tábla „Sebességkorlátozás” jelzőtáblával van kiegészítve, akkor a sebességkorlátozás az egész településre vonatkozik

A „Közúti forgalom ellenőrzése” jelzőtábla pl. tehergépkocsik súlyellenőrzésének a helyét jelzi.
Ha fényképezőgépet ábrázoló kiegészítő tábla is van alatta, akkor a fixen telepített sebességmérő rendszer (traffipax) helyét jelzi.

A terelőnyíl megmutatja, hogy melyik irányba kell elhagyni a forgalmi sávot, ami meg fog szűnni.

Az előjelző nyíl megmutatja, hogy a forgalmi sávból a következő kereszteződésnél melyik irányba vagy irányokba szabad továbbhaladni.

A terelővonal a forgalmi sávokat  választja el egymástól.

A záróvonal megtiltja az áthajtást a szomszédos forgalmi sávba.

Ha záró- és terelővonal együtt van, akkor a terelővonal felőli oldalról át szabad hajtani rajtuk (pl. előzésnél vagy az út bal oldalán lévő ingatlanra történő befordulásnál).

Az útburkolati jelek kijelölhetik a megállási (folyamatos sárga vonal) vagy várakozási tilalom (szaggatott sárga vonal) pontos helyét.

Útkereszteződéseknél és jelzőlámpáknál keresztirányú vonal jelezheti, hogy hol kell megállnunk, amikor elsőbbséget kell adnunk a keresztező forgalom részére.

A sűrűsödő sárga keresztcsíkok a sebesség csökkentésére, esetenként megállásra szólítanak fel.

A különösen veszélyes helyen lehetőleg még forgalmi okból se álljunk meg!

A gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosoknak elsőbbségük van a járművekkel szemben.

A gyalogátkelőhelyen lehetőleg még forgalmi okból se álljunk meg!

A „Kerékpáros nyom” olyan részt jelez az úttesten, ahol számítani kell kerékpáros forgalomra, és annak irányát is megmutatja.

A keresztező kerékpárutat jelző útburkolati jel önmagában nem biztosít elsőbbséget a kerékpárosok részére.

A kerékpársávon (sárga folyamatos vagy szaggatott vonallal kijelölt sávon) csak kerékpárosok közlekedhetnek. A kerékpársávon a kerékpárosok csak egy irányban közlekedhetnek (az úttest jobb szélén előrefelé).

A nyitott kerékpársávot (fehér szaggatott vonallal kijelölt sávot) más járművek is érinthetik, ha másképp nem tudnának előrehaladni, de ilyenkor elsőbbséget kell adniuk az ott haladó kerékpárosok részére.

Az ajánlott sebességet kijelző tábla azt az aktuális sebességértéket mutatja, amivel célszerű haladni, úgy, hogy a következő fényjelző készüléknél zöld jelzést kapjunk.

A „Gyermekszállítás” táblával megjelölt álló autóbuszt nem szabad kikerülni vagy szemből mellette elhaladni, ha mindkét oldali irányjelzője villog. Többsávos úton azonban az autóbusz mellett fokozott óvatossággal el szabad haladni.

Irányjelzővel jelezni kell az elindulás szándékát. A jelzést már a manőver megkezdése előtt el kell kezdeni, és a manőver befejezéséig kell adni.

Az út széléről / parkolóhelyről / parkolóból / garázsból történő elinduláskor elsőbbséget kell adni az úton haladó járművek és gyalogosok részére.

Lakott területen belül lassítással vagy megállással kell lehetővé tenni az autóbusz elindulását az autóbusz-öbölből.

Lakott területen kívül ez nem kötelező.

Lakott területen kívül mindig a külső, jobb szélső sávban kell haladni. 

Ezeken a többsávos utakon a belső sávra vagy sávokra csak előzés, kikerülés, balra bekanyarodás, megfordulás céljából lehet ráhajtani.

Lakott területen kívül, ahol több azonos irányú forgalmi sáv van, ott személygépkocsival, kistehergépkocsival vagy motorkerékpárral a folyamatos előzés is megengedett, tehát több járművet is meg szabad előzni.

Kettőnél több sávos úton a harmadik és további belső sávokra csak a személygépkocsi és motorkerékpár hajthat rá. A balra bekanyarodáshoz történő besoroláshoz pedig bármelyik jármű ráhajthat ezekre.

Amennyiben a külső sávban folyamatos a kocsisor, akkor a belső sávban is haladhatunk addig, amíg a külső sávban annyira ritkul a forgalom, hogy oda vissza lehet sorolni.

Az egymás melletti telített sávokban azonos irányban haladó forgalom esetén a járművek egymás melletti elhaladása nem számít előzésnek.

Lakott területen belül a belső sávokon a személygépkocsik, kistehergépkocsik és a motorkerékpárok nemcsak előzhetnek, hanem folyamatosan is haladhatnak.

A belső sávokban azonban nem szabad feltartani azokat, lakott területen kívül és belül sem, akik a megengedett legnagyobb sebességgel akarnak ott haladni.

Az olyan utakon, ahol az azonos irányú forgalmi sávok nincsenek terelővonalakkal kijelölve, ott mindig jobbra tartással kell közlekedni, vagyis előzés után vissza kell térni az úttest jobb szélére. 

A közutakon engedélyezett maximális sebességek járművel / járműszerelvénnyel:

3500 kg alatti gépjármű – autó – motorkrp.Pótkocsi
nélkül
Pótkocsi
van
autópályán130 km/h80 km/h
autóúton110 km/h70 km/h
lakott területen kívüli egyéb utakon90 km/h70 km/h
lakott területen belül50 km/h50 km/h

Segédmotoros kerékpárral, mezőgazdasági vontatóval (és pótkocsijával) a legnagyobb megengedett sebesség: 40 km/h.

Elromlott járművet vontató gépjárművel: 40 km/h.

Lassú járművel (és pótkocsijával) a legnagyobb megengedett sebesség: 25 km/h.

A követési távolság akkor biztonságos, ha az előttünk haladó jármű hirtelen fékezése esetén is meg tudunk állni mögötte.

Egysávos úton a 7 méter hosszt meghaladó járműszerelvénnyel (pótkocsi vontatásakor) lakott területen kívül legalább akkora követési távolságot kell tartani, hogy egy előzést végrehajtó személygépkocsi be tudjon elénk sorolni.

Ha a rendőrt szemből vagy hátulról látjuk – akár leeresztett, akár oldalra kinyújtott karokkal – akkor „Tilos” jelzést mutat, tehát meg kell állnunk a kereszteződés előtt.

A rendőr jelzéseit kell akkor is követni, ha azok ellentétesek a közúti jelzésekkel!

Ha az oldalát látjuk a rendőrnek, akkor őt megkerülve balra, valamint egyenesen és jobbra is áthaladhatunk a kereszteződésen.

error: Kérünk rá, hogy ne másold !!